"Be Brave

Interview for Mam Startup
Founders must be brave. Both when it comes to setting goals and achieving them We invite you to read the…

About us

Introduction
BRAVE Venture Capital to grupa funduszy inwestujących w dynamicznie rozwijające się przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju o globalnych aspiracjach. Nasz horyzont inwestycyjny wynosi od 4 do 14 lat. Interesują nas rozwiązania z obszaru: Internet, IoT & hardware, OZE i Life Science, ze szczególnym uwzględnieniem: MedTech i BioTech.
Nasz fundusz jest założycielem BRAVE Seed Fund, operatora FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO WARMII I MAZUR oraz KUJAWSKO-POMORSKIEGO FUNDUSZ KAPITAŁOWEGO, które są wspólnym przedsięwzięciem Banku Gospodarstwa Krajowego i grupy inwestorów prywatnych.
Kluczowi pracownicy BRAVE Venture Capital z sukcesem zrealizowali dziesiątki inwestycji, w tym współtworzenie i zarządzanie Funduszami Zalążkowymi, jednym z najbardziej rozpoznawalnych funduszy wspierających innowacyjne start-upy w Polsce.
Nasi inwestorzy uważają, że polski rynek startupów technologicznych jest w początkowej fazie rozwoju i powstanie tu w najbliższych latach wiele firm, które staną się światowymi liderami na swoich rynkach. Powstaliśmy po to, aby budować wartość firm w oparciu o wyniki projektów badawczo-rozwojowych. Działamy jako inwestor pierwszego kontaktu, pomagając innowacyjnym Pomysłodawcom rozwijać potencjalne firmy i komercjalizować projekty. Kiedy uznamy, że nasza misja dobiegła końca, sprzedajemy nasze akcje inwestorom branżowym lub finansowym w sposób optymalny dla dalszego rozwoju przedsięwzięcia.

Funds

Prowadzimy otwarty nabór wniosków, Pomysłodawcy mogą zgłaszać do nas swoje projekty w trybie ciągłym. Poszukujemy projektów na wczesnych etapach rozwoju, przy czym łatwiej zainteresować nas przedsięwzięciem o nieco wyższej gotowości inwestycyjnej niż tylko sam pomysł. Doceniamy, jeżeli Pomysłodawca dysponuje już prototypem rozwiązania, przy czym nie znaczy to, że dyskwalifikujemy projekty, które wyjście z fazy koncepcyjnej mają jeszcze przed sobą. Interesują nas szczególnie projekty znajdujące się w obszarach: Internet, IoT & hardware, OZE oraz Life Science ze szczególnym uwzględnieniem: MedTech i BioTech, w ramach których mamy szczególnie wiele możliwości wsparcia także pozafinansowego m.in. ze względu na ekosystem w Polsce i Skandynawii.

Team

Morten Karnoe

VC Partner

Morten Karnøe Søndergaard (Ph. D.) was a professor at Aalborg University (Denmark) from 2010 to 2019, and from 2012 also Director of New Capital Markets Research at Stanford University (USA). During this period, he gained solid scientific experience as well as extensive business experience by working with leading Silicon Valley companies as well as helping entrepreneurs in the start-up phase.

He has extensive international experience in the implementation of international projects from early start to commercialization. It has an extensive network of business contacts both in Europe and in the United States. This network provides access to world-class experts, specialized research infrastructure and major financial players, which enables BRAVE VC to finance subsequent rounds and guarantees the internationalization of projects in its portfolio.

Over the past decade, he has conducted extensive research and development work independently and with Stanford University. His research focused on technological development, innovation and the development of various industries. He collaborated with several institutions on international research projects related to the development of innovation in RES, both as a participant and as a leader. In 2012-2015, he participated in three successful global startups: IP Wit (www.ipwit.com), Tickerly Investment Advisors (www.draupniram.com) and Eco2Pay. Rights from Eco2Pay (IPR) were transferred to Stanford University in 2015, which confirms the high technological potential of the project and its business opportunities. In 2016, he was the first to invest in Beyonder, a Norwegian technology company that produces sustainable batteries for the industry, and today is one of the leading companies in this field in the Nordic region with a great global potential (www.beyonder.no)

Łukasz Feldman

Chairman of the Board

Managing Partner and founder of Brave Venture Capital. Co-founder and manager of funds specializing in supporting innovative projects. He specializes in obtaining financing for projects from the seed phase to entering the Stock Exchange. He implemented investments both under measures 3.1. OP IE, as part of the funds created by the National Capital Fund, and also as an individual investor. He has the qualifications of a Stockbroker and the European Financial Consultant certificate. He has experience in the implementation and supervision of research and development projects, and through his financial experience supports portfolio companies also in terms of specialist knowledge in the field of EU funds and the capital market. As the Managing Partner, he is responsible for the evaluation of investment projects, conducting the investment process, and building the value of portfolio companies.

Albert Smektalski

Business Partner

Albert is the managing partner and investor of Brave Venture Capital. He has knowledge and many years of experience in the field of finance and strategic management in international concerns. For almost 10 years he has been dealing with obtaining financing for enterprises in the seed phase, restructuring and implementing development strategies, and conducting R&D works in cooperation with Polish and foreign research and development centers. Albert is a technology broker of the Integrated Nanoscience Commodity Exchange in Great Britain through which he introduces technological innovations to the international market. On the Polish capital market, Albert was responsible, inter alia, for the implementation of early-stage investments and business development of startups under OP IE 3.1 projects. Albert is responsible for scouting, business development of Industry 4.0 projects, ICT / IoT, MedTech and advanced material technologies. He is also responsible for relations with strategic investors and raising funds for subsequent rounds of project financing.

Przemysław Federowicz

Partner

He worked as a CIO in startups that achieved business success and market maturity. In 2012, he received a distinction in the 2012 CIO Competition for Internet projects. Since 2013, he has been the CEO and owner of a technology and consulting company that advises, inter alia, Venture Capital and Private Equity funds in investments in technology companies, including in mergers and acquisitions as well as building development strategies for IT and eCommerce companies, project management and IT / eCom Due Diligence audits. Over the last few years, he has participated in many investment projects, M&A and exits, working mainly for PE / VC funds and capital groups. Przemysław is an investor and co-investor in several startups. He managed, among others Bridge Alfa investment fund implementing technological projects in the Seed phase. Przemysław is responsible for taking care of the fund’s assets, searching for and acquiring portfolio companies as well as constant operational and financial supervision.

Aleksander Mercik

Partner

Doktor nauk ekonomicznych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Zarządzania Finansami. Jest autorem licznych artykułów naukowych oraz prelegentem na międzynarodowych i krajowych konferencjach z zakresu finansów. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem finansowym, wycenie instrumentów finansowych i zastosowaniu technologii łańcucha bloków w finansach. Ekspert w zakresie wyceny aktywów finansowych, rzeczowych, niematerialnych oraz przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych instytucjach finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Aleksander jest odpowiedzialny za opiekę nad aktywami funduszu, poszukiwanie i pozyskiwanie spółek portfelowych oraz stały nadzór operacyjno – finansowy.

Contact

Contact us for more information about BRAVE.vc and the services we can provide for you.

Investors and private capital: investors@brave.vc

Startups and scientists: startups@brave.vc

General information: office@brave.vc

Łukasz Feldman - Chairman of the Board / CEO

Albert Smektalski - Vice President / Managing Partner

WROCŁAW OFFICE (Headquarters)
BRAVE Venture Capital Spółka z o.o.
Al. Armii Krajowej 45
50-541 Wrocław
SEE ON THE MAP
Brave Seed Fund sp. z o.o.
ul Sudecka 74/40
53-129 Wrocław