"Be Brave

Brave VC partnerem Idea Global Poland Prize by HugeTECH
Jest nam miło poinformować, że Brave VC został partnerem programu Idea Global Poland Prize by HugeTECH. Poland Prize to program grantowy,…

O nas

Wstęp
BRAVE Venture Capital to grupa funduszy inwestujących w dynamicznie rozwijające się przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju o globalnych aspiracjach. Nasz horyzont inwestycyjny wynosi od 4 do 14 lat. Interesują nas rozwiązania z obszaru: Internet, IoT & hardware, OZE i Life Science, ze szczególnym uwzględnieniem: MedTech i BioTech.
Nasz fundusz jest założycielem BRAVE Seed Fund, operatora FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO WARMII I MAZUR oraz KUJAWSKO-POMORSKIEGO FUNDUSZ KAPITAŁOWEGO, które są wspólnym przedsięwzięciem Banku Gospodarstwa Krajowego i grupy inwestorów prywatnych.
Kluczowi pracownicy BRAVE Venture Capital z sukcesem zrealizowali dziesiątki inwestycji, w tym współtworzenie i zarządzanie Funduszami Zalążkowymi, jednym z najbardziej rozpoznawalnych funduszy wspierających innowacyjne start-upy w Polsce.
Nasi inwestorzy uważają, że polski rynek startupów technologicznych jest w początkowej fazie rozwoju i powstanie tu w najbliższych latach wiele firm, które staną się światowymi liderami na swoich rynkach. Powstaliśmy po to, aby budować wartość firm w oparciu o wyniki projektów badawczo-rozwojowych. Działamy jako inwestor pierwszego kontaktu, pomagając innowacyjnym Pomysłodawcom rozwijać potencjalne firmy i komercjalizować projekty. Kiedy uznamy, że nasza misja dobiegła końca, sprzedajemy nasze akcje inwestorom branżowym lub finansowym w sposób optymalny dla dalszego rozwoju przedsięwzięcia.

Fundusze

Prowadzimy otwarty nabór wniosków, Pomysłodawcy mogą zgłaszać do nas swoje projekty w trybie ciągłym. Poszukujemy projektów na wczesnych etapach rozwoju, przy czym łatwiej zainteresować nas przedsięwzięciem o nieco wyższej gotowości inwestycyjnej niż tylko sam pomysł. Doceniamy, jeżeli Pomysłodawca dysponuje już prototypem rozwiązania, przy czym nie znaczy to, że dyskwalifikujemy projekty, które wyjście z fazy koncepcyjnej mają jeszcze przed sobą. Interesują nas szczególnie projekty znajdujące się w obszarach: Internet, IoT & hardware, OZE oraz Life Science ze szczególnym uwzględnieniem: MedTech i BioTech, w ramach których mamy szczególnie wiele możliwości wsparcia także pozafinansowego m.in. ze względu na ekosystem w Polsce i Skandynawii.

Zespół

Morten Karnoe

VC Partner

Morten Karnøe Søndergaard (Ph. D.) w latach 2010-2019 był profesorem na Uniwersytecie Aalborg (Dania), a od 2012 r. Także dyrektorem ds. Badań nowych rynków kapitałowych na Uniwersytecie Stanforda (USA). W tym okresie zdobył solidne doświadczenie naukowe, a także bogate doświadczenie biznesowe, współpracując z czołowymi firmami z Silicon Valley , a także pomagając przedsiębiorcom w fazie rozruchu.

Posiada bogate międzynarodowe doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych od wczesnego startu do komercjalizacji. Posiada rozległą sieć kontaktów biznesowych zarówno w Europie, jak iw Stanach Zjednoczonych. Sieć ta zapewnia dostęp do światowej klasy ekspertów, wyspecjalizowanej infrastruktury badawczej oraz głównych graczy finansowych, co dla BRAVE VC umożliwia finansowanie kolejnych rund i gwarantuje umiędzynarodowienie projektów znajdujących się w portfolio.

W ciągu ostatniej dekady prowadził liczne prace badawczo-rozwojowe niezależnie oraz z Uniwersytetem Stanforda. Jego badania koncentrowały się na rozwoju technologicznym, innowacjach i rozwoju różnych gałęzi przemysłu. Współpracował z kilkoma instytucjami przy międzynarodowych projektach badawczych związanych z rozwojem innowacji w OZE, zarówno jako uczestnik, jak i jako lider. W latach 2012-2015 brał udział w trzech odnoszących sukcesy globalnych startupach: IP Wit (www.ipwit.com), Tickerly Investment Advisors (www.draupniram.com) i Eco2Pay. Prawa z Eco2Pay (IPR) zostały przeniesione na Uniwersytet Stanforda w 2015 roku, co potwierdza wysoki potencjał technologiczny projektu i jego możliwości biznesowe. W 2016 roku jako pierwszy zainwestował w Beyonder, norweską firmę technologiczną, która produkuje zrównoważone  baterie dla przemysłu, a dziś jest jedną z wiodących firm w tej dziedzinie w regionie nordyckim, z dużym potencjałem globalnym (www.beyonder.no)

 

Łukasz Feldman

Chairman of the Board

Partner Zarządzający i założyciel Brave Venture Capital. Współtwórca i zarządzający funduszami specjalizującymi się we wspieraniu innowacyjnych projektów. Specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania dla projektów od fazy seed aż po wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych. Realizował inwestycje zarówno w ramach działań 3.1. PO IG, w ramach funduszy tworzonych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, a także jako inwestor indywidualny. Posiada uprawnienia Maklera Papierów Wartościowych, a także certyfiakt European Financial Consultant. Posiada doświadczenie w realizacji i nadzorze projektów badawczo-rozwojowych, a poprzez doświadczenie finansowe wspiera spółki portfelowe również od strony specjalistycznej wiedzy z zakresu funduszy unijnych oraz rynku kapitałowego. Jako Partner Zarządzający jest odpowiedzialny za ocenę projektów inwestycyjnych, prowadzenie procesu inwestycyjnego, a także budowę wartości spółek portfelowych.

Albert Smektalski

Business Partner

Albert jest partnerem zarządzającym i inwestorem Brave Venture Capital. Posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu finansów i zarządzania strategicznego w międzynarodowych koncernach. Od prawie 10 lat zajmuje się pozyskiwaniem finansowanie dla przedsiębiorstw w fazie seed, restrukturyzacji i wdrażania strategii rozwoju oraz prowadzenia prac B+R we współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowo badawczymi. Albert jest brokerem technologii Giełdy Integrated Nanoscience Commodity Exchange w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem której wprowadza innowacje technologiczne na rynek międzynarodowy. Na polskim rynku kapitałowym Albert był odpowiedzialny m.in. za realizacje inwestycji early-stage oraz rozwój biznesu startupów w ramach projektów PO IG 3.1. Albert odpowiada za scouting, rozwój biznesu projektów z obszaru Industry 4.0., ICT/IoT, MedTech oraz zaawansowanych technologii materiałowych. Odpowiada również za relacje z inwestorami strategicznymi i pozyskiwanie środków na kolejne rundy finansowania projektów.

Przemysław Federowicz

Partner

Pracował jako CIO w startupach, które osiągnęły sukces biznesowy i dojrzałość rynkową. W 2012 r. otrzymał wyróżnienie w Konkursie CIO Roku 2012 za projekty internetowe. Od 2013 r. CEO i właściciel w spółce technologiczno-doradczej, która doradza m.in. funduszom typu Venture Capital i Private Equity w inwestycjach w spółki technologiczne m.in. w fuzjach i przejęciach oraz budowaniu strategii rozwoju spółek z branży IT i eCommerce, project managemencie oraz audytach IT/eCom Due Diligence. Przez ostatnie kilka lat uczestniczył w wielu projektach inwestycyjnych, M&A i exitach pracując głównie dla funduszy PE/VC i grup kapitałowych. Przemysław jest inwestorem i koinwestorem w kilku startupach. Zarządzał m.in. funduszem inwestycyjnym typu Bridge Alfa realizującym projekty technologiczne w fazie Seed. Przemysław jest odpowiedzialny za opiekę nad aktywami funduszu, poszukiwanie i pozyskiwanie spółek portfelowych oraz stały nadzór operacyjno – finansowy.

Aleksander Mercik

Partner

Doktor nauk ekonomicznych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Zarządzania Finansami. Jest autorem licznych artykułów naukowych oraz prelegentem na międzynarodowych i krajowych konferencjach z zakresu finansów. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem finansowym, wycenie instrumentów finansowych i zastosowaniu technologii łańcucha bloków w finansach. Ekspert w zakresie wyceny aktywów finansowych, rzeczowych, niematerialnych oraz przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych instytucjach finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Aleksander jest odpowiedzialny za opiekę nad aktywami funduszu, poszukiwanie i pozyskiwanie spółek portfelowych oraz stały nadzór operacyjno – finansowy.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje o BRAVE.vc i usługach, które możemy dla Ciebie dostarczyć.

Inwestorzy i kapitał prywatny: investors@brave.vc

Startupy i naukowcy: startups@brave.vc

Informacje ogólne: office@brave.vc

Łukasz Feldman - Prezes Zarządu / CEO

Albert Smektalski - Wiceprezes Zarządu / Managing Partner

WROCŁAW OFFICE (Siedziba główna)
BRAVE Venture Capital Spółka z o.o.
Al. Armii Krajowej 45
50-541 Wrocław
ZOBACZ NA MAPIE
Brave Seed Fund sp. z o.o.
ul. Nyska 87/51
50-505 Wrocław