"Be Brave

Współpraca z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE)
Niniejszym chcielibyśmy poinformować, że Brave Seed Fund sp. z o.o. Kujawsko – Pomorski Fundusz Kapitałowy ASI Sp.k. zawarł umowę z…

O nas

Wstęp
BRAVE Venture Capital jest grupą funduszy inwestujących w dynamicznie rozwijające się przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju z globalnymi aspiracjami. Nasz horyzont inwestycyjny to 4 do 14 lat. Interesują nas rozwiązania z obszaru: Internet, IoT & hardware, OZE oraz Life Science ze szczególnym uwzględnieniem: MedTech i BioTech.
Nasz fundusz jest założycielem BRAVE Seed Fund operatora FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO WARMII I MAZUR oraz KUJAWSKO-POMORSKIEGO FUNDUSZ KAPITAŁOWEGO, które to Fundusze są wspólnym przedsięwzięcie Banku Gospodarki Krajowej oraz grupy inwestorów prywatnych, fundusz współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.
Kluczowy personel BRAVE Venture Capital przeprowadził z sukcesem dziesiątki inwestycji, w tym współtworzył i zarządzał Funduszami Zalążkowymi, jednymi z najbardziej uznanych funduszy wspierających początkujące innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce.
Naszych inwestorów łączy przekonanie, że polski rynek startupów technologicznych jest we wstępnej fazie wzrostu i w najbliższych latach powstanie tu wiele firm, które zostaną globalnymi liderami na swoich rynkach. Powstaliśmy by budować wartość firm bazujących na rezultatach projektów B+R. Działamy jako inwestor pierwszego kontaktu pomagający innowacyjnym Pomysłodawcom rozwinąć perspektywiczne spółki i komercjalizować projekty. Kiedy uznajemy, że nasza misja się kończy, sprzedajemy swoje udziały inwestorom branżowym lub finansowym w sposób, który jest optymalny dla dalszego rozwoju przedsięwzięcia.

Fundusze

Prowadzimy otwarty nabór wniosków, Pomysłodawcy mogą zgłaszać do nas swoje projekty w trybie ciągłym. Poszukujemy projektów na wczesnych etapach rozwoju, przy czym łatwiej zainteresować nas przedsięwzięciem o nieco wyższej gotowości inwestycyjnej niż tylko sam pomysł. Doceniamy, jeżeli Pomysłodawca dysponuje już prototypem rozwiązania, przy czym nie znaczy to, że dyskwalifikujemy projekty, które wyjście z fazy koncepcyjnej mają jeszcze przed sobą. Interesują nas szczególnie projekty znajdujące się w obszarach: Internet, IoT & hardware, OZE oraz Life Science ze szczególnym uwzględnieniem: MedTech i BioTech, w ramach których mamy szczególnie wiele możliwości wsparcia także pozafinansowego m.in. ze względu na ekosystem w Polsce i Skandynawii.

Zespół

Morten Karnoe

Partner

Morten Karnøe Søndergaard (Ph. D.) w latach 2010-2019 był profesorem na Uniwersytecie Aalborg (Dania), a od 2012 r. Także dyrektorem ds. Badań nowych rynków kapitałowych na Uniwersytecie Stanforda (USA). W tym okresie zdobył solidne doświadczenie naukowe, a także bogate doświadczenie biznesowe, współpracując z czołowymi firmami z Silicon Valley , a także pomagając przedsiębiorcom w fazie rozruchu.

Posiada bogate międzynarodowe doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych od wczesnego startu do komercjalizacji. Posiada rozległą sieć kontaktów biznesowych zarówno w Europie, jak iw Stanach Zjednoczonych. Sieć ta zapewnia dostęp do światowej klasy ekspertów, wyspecjalizowanej infrastruktury badawczej oraz głównych graczy finansowych, co dla BRAVE VC umożliwia finansowanie kolejnych rund i gwarantuje umiędzynarodowienie projektów znajdujących się w portfolio.

W ciągu ostatniej dekady prowadził liczne prace badawczo-rozwojowe niezależnie oraz z Uniwersytetem Stanforda. Jego badania koncentrowały się na rozwoju technologicznym, innowacjach i rozwoju różnych gałęzi przemysłu. Współpracował z kilkoma instytucjami przy międzynarodowych projektach badawczych związanych z rozwojem innowacji w OZE, zarówno jako uczestnik, jak i jako lider. W latach 2012-2015 brał udział w trzech odnoszących sukcesy globalnych startupach: IP Wit (www.ipwit.com), Tickerly Investment Advisors (www.draupniram.com) i Eco2Pay. Prawa z Eco2Pay (IPR) zostały przeniesione na Uniwersytet Stanforda w 2015 roku, co potwierdza wysoki potencjał technologiczny projektu i jego możliwości biznesowe. W 2016 roku jako pierwszy zainwestował w Beyonder, norweską firmę technologiczną, która produkuje zrównoważone  baterie dla przemysłu, a dziś jest jedną z wiodących firm w tej dziedzinie w regionie nordyckim, z dużym potencjałem globalnym (www.beyonder.no)

 

Łukasz Feldman

Prezes Zarządu

Partner Zarządzający i założyciel Brave Venture Capital. Współtwórca i zarządzający funduszami specjalizującymi się we wspieraniu innowacyjnych projektów. Specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania dla projektów od fazy seed aż po wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych. Realizował inwestycje zarówno w ramach działań 3.1. PO IG, w ramach funduszy tworzonych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, a także jako inwestor indywidualny. Posiada uprawnienia Maklera Papierów Wartościowych, a także certyfiakt European Financial Consultant. Posiada doświadczenie w realizacji i nadzorze projektów badawczo-rozwojowych, a poprzez doświadczenie finansowe wspiera spółki portfelowe również od strony specjalistycznej wiedzy z zakresu funduszy unijnych oraz rynku kapitałowego. Jako Partner Zarządzający jest odpowiedzialny za ocenę projektów inwestycyjnych, prowadzenie procesu inwestycyjnego, a także budowę wartości spółek portfelowych.

Albert Smektalski

Wiceprezes Zarządu

Albert jest partnerem zarządzającym i inwestorem Brave Venture Capital. Posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu finansów i zarządzania strategicznego w międzynarodowych koncernach. Od prawie 10 lat zajmuje się pozyskiwaniem finansowanie dla przedsiębiorstw w fazie seed, restrukturyzacji i wdrażania strategii rozwoju oraz prowadzenia prac B+R we współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowo badawczymi. Albert jest brokerem technologii Giełdy Integrated Nanoscience Commodity Exchange w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem której wprowadza innowacje technologiczne na rynek międzynarodowy. Na polskim rynku kapitałowym Albert był odpowiedzialny m.in. za realizacje inwestycji early-stage oraz rozwój biznesu startupów w ramach projektów PO IG 3.1. Albert odpowiada za scouting, rozwój biznesu projektów z obszaru Industry 4.0., ICT/IoT, MedTech oraz zaawansowanych technologii materiałowych. Odpowiada również za relacje z inwestorami strategicznymi i pozyskiwanie środków na kolejne rundy finansowania projektów.

Przemysław Federowicz

Manager Inwestycyjny

Pracował jako CIO w startupach, które osiągnęły sukces biznesowy i dojrzałość rynkową. W 2012 r. otrzymał wyróżnienie w Konkursie CIO Roku 2012 za projekty internetowe. Od 2013 r. CEO i właściciel w spółce technologiczno-doradczej, która doradza m.in. funduszom typu Venture Capital i Private Equity w inwestycjach w spółki technologiczne m.in. w fuzjach i przejęciach oraz budowaniu strategii rozwoju spółek z branży IT i eCommerce, project managemencie oraz audytach IT/eCom Due Diligence. Przez ostatnie kilka lat uczestniczył w wielu projektach inwestycyjnych, M&A i exitach pracując głównie dla funduszy PE/VC i grup kapitałowych. Przemysław jest inwestorem i koinwestorem w kilku startupach. Zarządzał m.in. funduszem inwestycyjnym typu Bridge Alfa realizującym projekty technologiczne w fazie Seed. Przemysław jest odpowiedzialny za opiekę nad aktywami funduszu, poszukiwanie i pozyskiwanie spółek portfelowych oraz stały nadzór operacyjno – finansowy.

Aleksander Mercik

Manager Inwestycyjny

Doktor nauk ekonomicznych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Zarządzania Finansami. Jest autorem licznych artykułów naukowych oraz prelegentem na międzynarodowych i krajowych konferencjach z zakresu finansów. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem finansowym, wycenie instrumentów finansowych i zastosowaniu technologii łańcucha bloków w finansach. Ekspert w zakresie wyceny aktywów finansowych, rzeczowych, niematerialnych oraz przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych instytucjach finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Aleksander jest odpowiedzialny za opiekę nad aktywami funduszu, poszukiwanie i pozyskiwanie spółek portfelowych oraz stały nadzór operacyjno – finansowy.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje o BRAVE.vc i usługach, które możemy dla Ciebie dostarczyć.

Inwestorzy i kapitał prywatny: investors@brave.vc

Startupy i naukowcy: startups@brave.vc

Informacje ogólne: office@brave.vc

Łukasz Feldman - Prezes Zarządu / CEO

Albert Smektalski - Wiceprezes Zarządu / Managing Partner

WROCŁAW OFFICE (Siedziba główna)
BRAVE Venture Capital Spółka z o.o.
Al. Armii Krajowej 45
50-541 Wrocław
ZOBACZ NA MAPIE
Brave Seed Fund sp. z o.o.
ul. Sudecka 74/40
53-129 Wrocław