Ocena wniosków „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Brave Venture Capital, wspólnie z partnerem akademickim z Bydgoszczy – Wyższą Szkołą Gospodarki oraz Akademią Pomorską w Słupsku przeprowadzał oceny wniosków złożonych przez innowatorów z Kujaw i Pomorza w ramach programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. „Inkubator Innowacyjności 4.0” to kolejna edycja programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Działanie ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększyć ich wpływu na rozwój innowacyjności i wzmocnić współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym. Dzięki sposobności uczestniczenia w panelu ekspertów  Brave Venture Capital uzyskał możliwość zapoznania się z wieloma innowacyjnymi przedsięwzięciami. Pierwsze wejścia inwestycyjne już wkrótce….

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnych runach programu „Inkubator Innowacyjności” zachęcamy do śledzenia aktualności na https://wsg.byd.pl/wyzsza-szkola-gospodarki-w-elitarnym-gronie-grantobiorcow-projektu-inkubator-innowacyjnosci-4-0.2673.html