O nas

Kapitał

Lorem ipsum dolor sit amet

Analizy

Lorem ipsum dolor sit amet

Networking

Lorem ipsum dolor sit amet

ICT/IoT

Lorem ipsum dolor sit amet

Misja

BRAVE Venture Capital jest grupą funduszy inwestujących w dynamicznie rozwijające się przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju z globalnymi aspiracjami. Nasz horyzont inwestycyjny to 4 do 14 lat. Interesują nas rozwiązania z obszaru: Internet, IoT & hardware, OZE oraz Life Science ze szczególnym uwzględnieniem: MedTech i BioTech.
Nasz fundusz jest założycielem BRAVE Seed Fund operatora FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO WARMII I MAZUR oraz KUJAWSKO-POMORSKIEGO FUNDUSZ KAPITAŁOWEGO, które to Fundusze są wspólnym przedsięwzięcie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz grupy inwestorów prywatnych.
Kluczowy personel BRAVE Venture Capital przeprowadził z sukcesem dziesiątki inwestycji, w tym współtworzył i zarządzał Funduszami Zalążkowymi, jednymi z najbardziej uznanych funduszy wspierających początkujące innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce.
Naszych inwestorów łączy przekonanie, że polski rynek startupów technologicznych jest we wstępnej fazie wzrostu i w najbliższych latach powstanie tu wiele firm, które zostaną globalnymi liderami na swoich rynkach. Powstaliśmy by budować wartość firm bazujących na rezultatach projektów B+R. Działamy jako inwestor pierwszego kontaktu pomagający innowacyjnym Pomysłodawcom rozwinąć perspektywiczne spółki i komercjalizować projekty. Kiedy uznajemy, że nasza misja się kończy, sprzedajemy swoje udziały inwestorom branżowym lub finansowym w sposób, który jest optymalny dla dalszego rozwoju przedsięwzięcia.

Dlaczego my?

Mamy solidny fundament w ekosystemie inwestycyjnym w Polsce i Skandynawii, od samego początku naszym celem jest wspieranie naukowców i ludzi kreatywnych. Współpraca z tym właśnie środowiskiem określa to, w jaki sposób działamy, jak jest skonstruowana nasza struktura i jak się komunikujemy.
Know-how inwestycyjne naszego zespołu powstało przy udziale najwyższej klasy ekspertów z doświadczeniem w rozwijaniu projektów badawczo-rozwojowych i komercjalizacji technologii, tak aby nauka i biznes łączyły się w naszych działaniach w harmonijną całość.
Zawsze dostrzegamy istotność wynalazków dla społeczeństwa, jednak uważamy, że ich rzeczywista użyteczność jest weryfikowana poprzez popyt na produkty i usługi na nich oparte. Działamy jak fundusz i dbamy o zwrot z inwestycji dla naszych Inwestorów oraz Pomysłodawców.
Angażujemy się w proces budowania wartości spółki przez cały okres jej trwania – nasza rola nie ogranicza się tylko do nadzorowania Pomysłodawcy.

Jak inwestujemy?

W Polityce Inwestycyjnej BRAVE Venture Capital można odnaleźć założenia dotyczące procesu inwestycyjnego:
- nasz wkład finansowy w ramach pierwszej rundy inwestycyjnej nie przekracza 2 mln zł, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach mamy możliwość zwiększenia tej kwoty, ale ze względu na politykę zarządzania ryzykiem przewidujemy tę możliwość w naprawdę wyjątkowych sytuacjach;
- obejmujemy mniejszościowy udział w Spółce – wierzymy, że to Pomysłodawca powinien posiadać kontrolę nad przedsiębiorstwem realizującym projekt będący „jego dzieckiem";
- nie wierzymy w papierowe wyceny firm i parytet udziałów nie jest dla nas ich pochodną – pozwalamy, aby to rynek wyceniał naszą spółkę. W miarę jak przedsiębiorstwo zamyka kolejne etapy rozwoju i zwiększa swoją wartość, dokonujemy kolejnych emisji udziałów lub akcji dla Pomysłodawców, aby wartość ich pakietu odzwierciedlała rzeczywisty wkład w wartość przedsiębiorstwa;
- nie wykluczamy możliwości koinwestycji z innymi inwestorami – uważamy, że lepiej mieć mniejszy kawałek w większym torcie, a koinwestycje nie tylko zmniejszają ryzyko na początkowych etapach rozwoju projektu, ale też rozbudowują sieć kontaktów i ilość zaangażowanych w rozwój przedsięwzięcia profesjonalistów; mamy duże doświadczenie w budowaniu syndykatów inwestorskich – w projektach wymagających większego kapitału, skutecznie identyfikujemy też możliwości wsparcia naszych Spółek ze środków publicznych;
- nasz horyzont czasowy inwestycji wynosi od 4 do 14 lat – jeżeli wcześniej dostaniemy ofertę odkupu naszych udziałów bądź akcji i uznamy, że jest ona korzystna dla Funduszu i dla spółki, to zapewne ją rozważymy;
- nie mamy żadnych ograniczeń co do sposobu naszego wyjścia z inwestycji – w zależności od okoliczności możemy dążyć m.in. do sprzedaży udziałów lub akcji Pomysłodawcy bądź zespołowi zarządzającemu spółką, innym inwestorom finansowym lub branżowym, czy wyjścia poprzez giełdę.

Co powinien mieć projekt,
abyśmy w niego zainwestowali?

ZESPÓŁ
– dla nas najważniejszy jest kompetentny zespół zarządzający – na tym etapie rozwoju, na którym projekty do nas trafiają, inwestujemy de facto w ludzi. Niezwykle istotne są dla nas: zaangażowanie, indywidualne predyspozycje, kompetencje oraz osiągnięcia zespołu. Nie wymagamy jednak, aby zespół potrafił wszystko – uzupełnianie kompetencji to dla nas naturalna kwestia. Podkreślamy także, że zaangażowanie w projekt biznesowy nie musi oznaczać końca naukowej kariery.
MODEL BIZNESOWY
- znamy wielu Pomysłodawców kreujących fantastyczne produkty, których nikt nigdy nie kupił. Stąd też zwracamy uwagę na poziom koncentracji Pomysłodawcy na koncepcji generowania przychodów i budowania wartości Spółki. Im bardziej jasna i logiczna jest wizja działań rynkowych: przygotowawczych i wdrożeniowych, tym łatwiej nas przekonać, że „to może się udać”.
PRODUKT I RYNEK
– oczywiście wiemy, że nawet kompetentny zespół z dobrym modelem biznesowym nie będzie w stanie sprzedać słabego i niedopracowanego produktu. Jednak produkt wymieniamy dopiero na ostatnim miejscu, aby podkreślić, że ciekawe rozwiązanie techniczne również samo nie gwarantuje sukcesu biznesowego. Interesują nas projekty, w których dostrzegamy przewagę konkurencyjną o trwałym charakterze. Jeśli chodzi o rynek, oceniamy nie tylko to, jaki ma rozmiar i jakie panują na nim trendy, ale także to, na ile zna go Pomysłodawca.

W co inwestujemy?

Medycyna i usługi zdrowotne

OZE

Sektor żywności

Sektor IT

Prowadzimy otwarty nabór wniosków, Pomysłodawcy mogą zgłaszać do nas swoje projekty w trybie ciągłym. Poszukujemy projektów na wczesnych etapach rozwoju, przy czym łatwiej zainteresować nas przedsięwzięciem o nieco wyższej gotowości inwestycyjnej niż tylko sam pomysł. Doceniamy, jeżeli Pomysłodawca dysponuje już prototypem rozwiązania, przy czym nie znaczy to, że dyskwalifikujemy projekty, które wyjście z fazy koncepcyjnej mają jeszcze przed sobą. Interesują nas szczególnie projekty znajdujące się w obszarach: Internet, IoT & hardware, OZE oraz Life Science ze szczególnym uwzględnieniem: MedTech i BioTech, w ramach których mamy szczególnie wiele możliwości wsparcia także pozafinansowego m.in. ze względu na ekosystem w Polsce i Skandynawii.