O nas

Kapitał

Lorem ipsum dolor sit amet

Analizy

Lorem ipsum dolor sit amet

Networking

Lorem ipsum dolor sit amet

ICT/IoT

Lorem ipsum dolor sit amet

Mission

BRAVE Venture Capital to grupa funduszy inwestujących w dynamicznie rozwijające się przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju o globalnych aspiracjach. Nasz horyzont inwestycyjny wynosi od 4 do 14 lat. Interesują nas rozwiązania z obszaru: Internet, IoT & hardware, OZE i Life Science, ze szczególnym uwzględnieniem: MedTech i BioTech.
Nasz fundusz jest założycielem BRAVE Seed Fund, operatora FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO WARMII I MAZUR oraz KUJAWSKO-POMORSKIEGO FUNDUSZ KAPITAŁOWEGO, które są wspólnym przedsięwzięciem Banku Gospodarstwa Krajowego i grupy inwestorów prywatnych.
Kluczowi pracownicy BRAVE Venture Capital z sukcesem zrealizowali dziesiątki inwestycji, w tym współtworzenie i zarządzanie Funduszami Zalążkowymi, jednym z najbardziej rozpoznawalnych funduszy wspierających innowacyjne start-upy w Polsce.
Nasi inwestorzy uważają, że polski rynek startupów technologicznych jest w początkowej fazie rozwoju i powstanie tu w najbliższych latach wiele firm, które staną się światowymi liderami na swoich rynkach. Powstaliśmy po to, aby budować wartość firm w oparciu o wyniki projektów badawczo-rozwojowych. Działamy jako inwestor pierwszego kontaktu, pomagając innowacyjnym Pomysłodawcom rozwijać potencjalne firmy i komercjalizować projekty. Kiedy uznamy, że nasza misja dobiegła końca, sprzedajemy nasze akcje inwestorom branżowym lub finansowym w sposób optymalny dla dalszego rozwoju przedsięwzięcia.

Dlaczego my?

Mamy solidne podstawy w ekosystemie inwestycyjnym w Polsce i Skandynawii, od samego początku naszym celem jest wspieranie naukowców i kreatywnych ludzi. Współpraca z tym środowiskiem decyduje o tym, jak działamy, jak zbudowana jest nasza struktura i jak się komunikujemy.
Inwestycyjne know-how naszego zespołu powstało przy udziale najwyższej klasy ekspertów z doświadczeniem w zakresie rozwoju projektów badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji technologii, dzięki czemu nauka i biznes łączą się w naszych działaniach w harmonijną całość.
Zawsze dostrzegamy znaczenie wynalazków dla społeczeństwa, ale wierzymy, że ich realną użyteczność weryfikuje popyt na produkty i usługi na nich oparte. Działamy jak fundusz i dbamy o zwrot z inwestycji dla naszych Inwestorów i Pomysłodawców.
Jesteśmy zaangażowani w proces budowania wartości firmy przez cały czas jej trwania - nasza rola nie ogranicza się do nadzorowania Pomysłodawcy.

Jak inwestujemy?

W Polityce Inwestycyjnej BRAVE Venture Capital można znaleźć założenia dotyczące procesu inwestycyjnego:
- nasz wkład finansowy w pierwszej turze inwestycyjnej nie przekracza 2 mln zł, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach możemy tę kwotę zwiększyć, ale ze względu na politykę zarządzania ryzykiem przewidujemy taką możliwość w naprawdę wyjątkowych sytuacjach;
- przejmujemy mniejszościowy pakiet akcji Spółki - uważamy, że Pomysłodawca powinien mieć kontrolę nad przedsiębiorstwem realizującym projekt, którym jest „jego dziecko”;
- Nie wierzymy w papierową wycenę spółek, a parytet akcji nie jest dla nas ich pochodną - pozwalamy rynkowi wycenić naszą firmę. W miarę jak firma zamyka kolejne etapy rozwoju i zwiększa swoją wartość, dokonujemy kolejnych emisji akcji lub akcji na rzecz Pomysłodawców tak, aby wartość ich pakietu odzwierciedlała faktyczny wkład w wartość firmy;
- nie wykluczamy możliwości współinwestowania z innymi inwestorami - uważamy, że lepiej mieć mniejszy kawałek w większym torcie, a współinwestowanie nie tylko zmniejsza ryzyko na początkowych etapach rozwoju projektu, ale także poszerzyć sieć kontaktów i liczbę profesjonalistów zaangażowanych w rozwój projektu; posiadamy duże doświadczenie w budowaniu konsorcjów inwestorskich - w projektach wymagających większego kapitału z powodzeniem identyfikujemy również możliwości wsparcia naszych firm ze środków publicznych;
- nasz horyzont inwestycyjny wynosi od 4 do 14 lat - jeśli wcześniej dostaniemy propozycję odkupienia naszych akcji i uznamy, że jest to korzystne dla Funduszu i spółki, to prawdopodobnie się nad tym zastanowimy;
- nie mamy ograniczeń co do sposobu wyjścia z inwestycji - w zależności od okoliczności możemy dążyć m.in. do sprzedaży udziałów lub akcji Zleceniodawcy lub kadry zarządzającej spółki, innych inwestorów finansowych lub branżowych, czy też wyjść poprzez Giełda Papierów Wartościowych.

Co powinien mieć projekt
abyśmy w niego zainwestowali?

ZESPÓŁ
- dla nas najważniejsza jest kompetentna kadra zarządzająca - na tym etapie rozwoju, na którym docierają do nas projekty, inwestujemy w ludzi. Niezwykle ważne są dla nas: zaangażowanie, indywidualne predyspozycje, kompetencje i osiągnięcia zespołowe. Nie wymagamy jednak, aby zespół był w stanie zrobić wszystko - uzupełnianie kompetencji jest dla nas sprawą naturalną. Podkreślamy również, że zaangażowanie w projekt biznesowy nie musi oznaczać zakończenia kariery naukowej.
MODEL BIZNESOWY
- znamy wielu Pomysłodawców, którzy tworzą fantastyczne produkty, których nikt nigdy nie kupił. Stąd też zwracamy uwagę na stopień koncentracji Pomysłodawcy na koncepcji generowania przychodów i budowania wartości Spółki. Im jaśniejsza i bardziej logiczna jest wizja działań rynkowych: przygotowawcza i wdrożeniowa, tym łatwiej nas przekonać, że „może się to udać”.
PRODUKT I MARKET
- oczywiście wiemy, że nawet kompetentny zespół z dobrym modelem biznesowym nie będzie w stanie sprzedać słabego i słabo rozwiniętego produktu. Produkt wymieniamy jednak tylko na ostatnim miejscu, aby podkreślić, że ciekawe rozwiązanie techniczne samo w sobie nie gwarantuje sukcesu biznesowego. Interesują nas projekty, w których dostrzegamy przewagę konkurencyjną o charakterze trwałym. Jeśli chodzi o rynek, oceniamy nie tylko jego wielkość i trendy, ale także w jakim stopniu Pomysłodawca go zna.

W co inwestujemy?

Medycyna i usługi zdrowotne

OZE

Sektor żywności

Sektor IT

Prowadzimy otwarty nabór wniosków, Pomysłodawcy mogą na bieżąco zgłaszać nam swoje projekty. Poszukujemy projektów na wczesnym etapie realizacji i łatwiej jest nas zainteresować projektem o nieco większej gotowości inwestycyjnej niż sam pomysł. Doceniamy, czy pomysłodawca ma już prototyp rozwiązania, ale nie oznacza to, że dyskwalifikujemy projekty, które muszą jeszcze wyjść z fazy koncepcyjnej. Szczególnie interesują nas projekty z obszarów: Internet, IoT & hardware, OZE i Life Science ze szczególnym uwzględnieniem: MedTech i BioTech, w ramach których mamy wiele możliwości wsparcia pozafinansowego, np. ze względu na ekosystem w Polsce i Skandynawii..