Partnerzy

Partnerzy polscy

Idea Global Poland Prize by HugeTECH

Idea Global Poland Prize by HugeTECH

Poland Prize to program grantowy, którego celem jest zachęcenie zagranicznych startupów do prowadzenia biznesu w Polsce poprzez udzielanie im wsparcia na poszczególnych etapach rozwoju.

Współpraca z Klastrem Przemysłów Kreatywnych z Bydgoszczy

Współpraca z Klastrem Przemysłów Kreatywnych z Bydgoszczy

Przemysły kreatywne są jednym z kluczowych obszarów wpisanych w strategię rozwoju woj. Kujawsko-Pomorskiego, a także obszarów kształcenia na uczelniach wyższych w regionie. Z uwag na to, że przemysły kreatywne jako sfera zainteresowań naukowych…

Współpraca z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE)

Współpraca z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE)

Niniejszym chcielibyśmy poinformować, że Brave Seed Fund sp. z o.o. Kujawsko – Pomorski Fundusz Kapitałowy ASI Sp.k. zawarł umowę z Bydgoskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) umowę w zakresie pozyskiwania, oceny, realizacji i…

Współpraca z inLAB

Współpraca z inLAB

W dniu 26 października Brave Seed Fund sp. z o.o. Kujawsko – Pomorski Fundusz Kapitałowy ASI Sp.k. zawarł umowę z Laboratorium inLAB (http://www.inlab.byd.pl/). Laboratorium inLAB zostało powołane…

Inkubatoror Innowacyjności 4.0

Inkubatoror Innowacyjności 4.0

Miło nam poinformować, że Prezes Zarządu Łukasz Feldman został członkiem Komitetu Inwestycyjnego oceniającego projekty przedwdrożeniowe w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowanego przez konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”).

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Brave Venture Capital nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w sprawie programu współpracy projektowej. Celem współpracy jest przede wszystkim wzajemne wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz inicjowanie działań zmierzających do efektywnego transferu wiedzy i technologii do biznesu…

GoTechnologies

GoTechnologies

GoTechnologies jest spółką doradczą świadczącą zaawansowane usługi w zakresie budowania strategii cyfrowej transformacji, systemów tele-informatycznych, architektury systemów, optymalizacji procesów biznesowych za pomocą technologii czy audytów IT Due Diligencje. Gotechnologies pracuje dla liderów swoich branż. Więcej: GoTechnologies

Partnerzy międzynarodowi

AWS Activate

AWS Activate

Brave Venture Capital has officially become a partner of AWS Activate! What does this mean for Brave and its ecosystem?
We have the option to provide a $ 25,000 grant to our startups for AWS services.

DANISH STARTUP GROUP

DANISH STARTUP GROUP

Danish Startup Group to organizacja non-profit z siedzibą w Kopenhadze. Ich misją jest angażowanie swoich członków i społeczności w różne wydarzenia, warsztaty i możliwości tworzenia sieci społecznościowych na duńskiej scenie przedsiębiorczości. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetne miejsce do zdobycia spostrzeżeń i inspiracji od duńskiej społeczności startupowej oraz do poznania lokalnych startupów i przedsiębiorców.

 

Cooperation with Gold Ventures Investment

Cooperation with Gold Ventures Investment

Brave Venture Capital has initiated collaborations with Gold Ventures Investment (GVI) based in Tel-Aviv, Israel.

Współpraca z Helsinki Ventures Oy

Współpraca z Helsinki Ventures Oy

Niezwykle istotnym elementem strategii inwestycyjnej Brave Venture Capital jest smart money. Wszystkim spółkom portfelowym Fundusz stara się zaoferować jak najszersze wsparcie w zakresie tworzenia strategii strategii, optymalizacji działań operacyjnych, kontaktów, kolejnych rund finansowania…

Współpraca z iDeal Machine

Współpraca z iDeal Machine

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm portfelowych Brave Venture Capital nawiązaliśmy współpracę ze zlokalizowanym w Sankt-Peterburgu akceleratorem iDealMachine. Od wielu lat iDealMachine znajduje się w ścisłej czołówce rosyjskich funduszy venture i akcelerator. Największym sukcesem było zajęcie 5. miejsca w prestiżowym rankingu UBI Global w benchmarkingu akceleratorów startupwoych organizowanym wśród ponad 1300 inkubatorów i akceleratorów w około 70 krajach na 6 kontynentach. W ramach zawartej umowy partnerskiej zamierzamy zrealizować projekt pod nazwą iDealMachine International Expansion.

Sampo Accelerator

Sampo Accelerator

The Forge acceleration programme is for early-stage startups, who are about to launch their product. „The Forge” programme name was inspired by a story, in which one of the central characters is a smith, we decided we need a name that would inspire and help people understand what is happening. At the heart of every smith’s workshop is the place where through hard work, they begin to forge their creations into a reality. The Forge aim is to help first-time growth company founders to not have to repeat the most common mistakes. The programme is based on what early-stage tech founders are usually most struggling with and takes place three times a year: Fall, Winter and Spring, Summer, and Fall.