Partnerstwo z AWS for Startups

Brave Venture Capital oficjalnie został partnerem AWS Activate! Co to oznacza dla Brave oraz jego ekosystemu?
Mamy możliwość udzielać grantu o wartości 25 0000 $ naszym startupom na usługi AWS.
Dzięki partnerstwu nasze startupy będą mogły jeszcze lepiej i szybciej skalować swój biznes! 

Więcej o AWS Activate for Startups: https://aws.amazon.com/activate/