Sukcesy naszych spółek portfelowych

Miło nam poinformować, że dwie spółki z portfela BRAVE SEED FUND sp. z o.o. Kujawsko-Pomorski Fundusz Kapitałowy otrzymały dofinansowanie z regionalnego Programu województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wsparcia procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw – FUNDUSZ EKSPORTOWY. Spółka YouArtGift otrzymała dofinansowanie w kwocie 394 tys. PLN na internacjonalizację marki DASFORMA https://dasforma.com/ na rynku niemieckim i francuskim. Z kolei Artigiano & Co https://artigiano-and-co.com otrzymała wsparcie w wysokości blisko 470 tys. PLN na umiędzynarodowienie innowacyjnych produktów o właściwościach antypirenowych.

 

We are pleased to announce that two portfolio companies from the BRAVE SEED FUND received co-financing from the regional Program of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in the scope of supporting the process of internationalization of enterprises – EXPORT FUND. YouArtGift received a subsidy in the amount of PLN 394 000 PLN for the internationalization of the DASFORMA brand https://dasforma.com/ on the German and French market. Artigiano & Co https://artigiano-and-co.com received support in the amount of nearly PLN 470 000 PLN for the internationalization of innovative products with flame retardant properties.