Time of Heroes z mentorami z Brave VC

W dniu 20 kwietnia 2021 roku Brave VC uczestniczył w evencie „TIME OF HEROES” organizowanym przez Olsztyński Park Naukowo Technologiczny oraz Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. „TIME OF HEROES” realizowany jest w ramach Projektu „START-UP HEORES- Platforma startowa dla nowych pomysłów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, współfinansowanego z EFRR (POPW). Celem projektu jest przygotowanie i realizacja Projektu polegającego na stworzeniu w makroregionie Polski Wschodniej kompleksowego programu wsparcia, który umożliwi stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup.

Wszystkim firmom uczestniczącym w „TIME OF HEROS”, tj. SC Engine, Radium Energy, Helio Tile, Hydrum, Marchandar, Techboard, European Carbon Farmers, Biolife Technologies, Smartrobotics, Fizjo Hub, gratulujemy znakomitych wystąpień. Jesteśmy przekonani, że wkrótce szersze grono odbiorców usłyszy o Waszych innowacyjnych produktach i usługach.