Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

Wspólnie z wiodącymi instytucjami otoczenia biznesu regionu warmińsko-mazurskiego mieliśmy okazję uczestniczyć w kolejnej edycji projektu pn.: „Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR” realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez 4 ośrodki zajmujące się na co dzień wsparciem biznesu:
– Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny (Lider projektu)
– Park Naukowo-Technologiczny w Ełku (Partner)
– Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu (Partner)
– Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Partner)

Gratulujemy Patrycja Czebatul, EHS Solutions, BIKE&LOCK, StoryPlanetGo, EcoTronric, MediaPark, Grean Heat, Meteoapi dotychczasowych sukcesów i trzymamy kciuki za Wasz dalszy, dynamiczny rozwój:)