Współpraca z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE)

Niniejszym chcielibyśmy poinformować, że Brave Seed Fund sp. z o.o. Kujawsko – Pomorski Fundusz Kapitałowy ASI Sp.k. zawarł umowę z Bydgoskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) umowę w zakresie pozyskiwania, oceny, realizacji i komercjalizacji przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych realizowanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. PTE oraz Brave Seed Fund współpracowały ze sobą od ponad roku w ramach nieformalnego powiązania partnerskiego.

Zawarta pomiędzy stronami umowa ma na celu inicjowanie i prowadzenie prac B+R z pomysłodawcami i firmami portfelowymi Brave Seed Fund w celu opracowania nowych technologii, efektywnego prowadzenia prac B+R we współpracy z firmami z regionu oraz wdrożenie innowacji.

Celem współpracy jest również prowadzenie wspólnych przedsięwzięć wdrożeniowych, komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw odpryskowych działających w regionie Kujaw i Pomorza a także upowszechnianie wiedzy i osiągnięć technologicznych w środowisku krajowym i zagranicznym.

Zarządowi PTE Grzegorzowi Grześkowiakowi oraz Robertowi Lauksowi dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w komercjalizację projektów You Art Gift oraz Artigiano oraz wsparcie ich rozwoju na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego oraz wsparcie pomysłodawców Blue Atmosphere i Azimuthe w tworzeniu modelu biznesowego. Mimo tego, ze dotychczasowa współpraca PTE oraz Brave Seed Fund była bardzo owocna jesteśmy przekonani, że spektakularne sukcesy dopiero przed nami😊