Współpraca z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Brave Venture Capital nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w sprawie programu współpracy projektowej. Celem współpracy jest przede wszystkim wzajemne wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz inicjowanie działań zmierzających do efektywnego transferu wiedzy i technologii do biznesu. Pierwszym efektem nawiązanej współpracy jest uczestnictwo w  ramach projektu „Interdyscyplinarny Inkubator Innowacyjności 4.0” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest przyznanie grantów na prace przedwdrożeniowe dla innowacyjnych przedsięwzięć oraz podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej (trl). Eksperci Brave Venture Capital będą mieli możliwość uczestniczyć w Radzie Inwestycyjnej  i aktywnie uczestniczyć w wyrażaniu opinii na temat zgłoszonych wniosków o granty przedwdrożeniowe. Najbardziej perspektywiczne projekty będą mogły liczyć na wsparcie inwestycyjne udzielane przez Brave Seed Fund sp. z o.o. Kujawsko – Pomorski Fundusz Kapitałowy Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa.