Financing and growth for your start-up in Poland

Brave VC is one of the largest start-up funds in Poland. In 2020, we were also one of the most active. In 2021, we will maintain the pace, and we are therefore looking for exciting projects and start-ups from the Nordic region, which see the potential in entering the large, dynamic Polish market, which is partly among the fastest growing economies in Europe, partly is the gateway to Eastern Europe.

 

At Brave VC, we invest broadly, but have special priorities within; Internet, IoT & hardware, RES and Life Science with particular emphasis on: MedTech and BioTechIT. If you have exciting projects in these areas, we would be thrilled to hear from you. We are a very agile organization, and we understand that your time as a startup entrepreneur is important, and therefore we are always quick to judge whether we can invest in your project. If we choose a common path, we are really good at guiding and advising, so that your project gets the best possible growth conditions, and can ensure success for both you and us. Having said that, we invest in people, and that means to us, one of the most important priorities is an entrepreneur with the right mentality and approach. If you have the right project and a dynamic approach, we can also be a good place to enter a larger market, partly because Poland is centrally located in Eastern Europe, partly because we have an interest in our companies – with a Polish base – growing internationally. If you are interested in hearing more, please contact us at: morten@brave.vc

 

Finansiering og vækst for dit start-up i Polen

Brave VC er en af de største start-up fonde i Polen. I 2020 var vi også en af de mest aktive. I 2021 vil vi fastholde tempoet, og vi er derfor på udkig efter spændende projekter og start-ups fra Norden, som ser potentialet i at komme ind på det store, dynamiske polske marked, der dels er blandt de hurtigst voksende økonomier i Europa, dels er porten til Østeuropa.

 

I Brave VC investere vi bredt, men har særlige prioriteter inden for; Internet, IoT og hardware, RES og life science, med særlig fokus på Medtech og BiotechIT. Sidder du med spændende projekter, inden for disse områder, så høre vi meget gerne fra dig. Vi er en meget agile organisation, og vi forstår, at din tid som startup entreprenør er vigtig, og derfor er vi altid hurtige til at bedømme, om vi kan investere i dit projekt. Vælger vi en fælles vej, er vi rigtigt gode til at vejlede og rådgive, så dit projekt får de bedst mulig vækst betingelser, og kan sikre succes får dig og os. Når, alt dette er sagt, så investere vi i mennesker, og det betyder for os, at en af de vigtigste prioriteter er entreprenører med den rigtige mentalitet og tilgang. Sidder du med det rigtige projekt, og en dynamisk tilgang, kan vi også være et godt sted, at komme ud på et større marked, dels fordi Polen er centralt placeret i Østeuropa, dels fordi vi har interesse i at vores virksomheder med et polsk afsæt vokser internationalt. Er du interesseret i at høre mere, så kontakt os gerne på: morten@brave.vc