Inwestycja Brave w ARTIGIANO & Co sp. z o.o.

Kolejna inwestycja w w spółkę ARTIGIANO & Co sp. z o.o. została realizowane przed podmiot zależny od Brave Venture Capital – Brave Seed Fund.


➡️ Spółka prowadzi prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności polimerów i nanotechnologii.
➡️ Artigiano na moment obecny będzie realizowała projekt badawczo-rozwojowy, który docelowo będzie umożliwiał produkcję i sprzedaż zaawansowanych technologicznie masterbatchy, czy dodatków do polimerów.
➡️ Innowacyjne kompozyty polimerowe kierowane są do przedsiębiorców i podmiotów działających na rynku tworzyw sztucznych.

✔️ Innowacja technologiczna będzie umożliwiała wykorzystywane standardowego parku maszynowego, bez konieczności uzupełniania go o nowe, drogie wyposażenie produkcyjne.

✔️W efekcie strategia Artigiano przyczyni się do wzrostu i udoskonalenia procesu produkcji tworzyw sztucznym, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

✔️Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 1,6 mln złotych. To projekt obiecujący z dużym potencjałem do internacjonalizacji. Biorąc pod uwagę, iż światowa produkcja tworzyw sztucznych szacowana jest w ilości około 400 mln ton rocznie, oznacza to dla marki długą i stabilną perspektywę rozwoju.

Inwestycja z Brave Seed Fund z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Kapitałowego.