Kolejna inwestycja Brave VC w Cubeeco sp. z o.o.

Rafał Nowakowski i Brave Seed Fund zawarło umowę inwestycyjną ze spółką Cubeeco sp. z o.o.

➡️ CUBEECO to projekt opierający strategię rozwoju na mobilnych kontenerach mieszkalnych typu Smart Home. To nowe i szybko zyskujące uznanie rozwiązanie turystyczne umożliwiające zagospodarowanie nowych bardzo atrakcyjnych lokalizacji.
➡️ Projekt skierowany jest do cieszących się turystycznym zainteresowaniem regionów Polski, w tym w szczególności Warmii i Mazur. Wraz z rozwojem i realizacją kolejnych kamieni milowych spółka planuje również ekspansję na rynki zagraniczne.
➡️ Model biznesu i działania projektu Cubeeco opiera się na innowacyjnym systemie zarządzania. Mobilne kontenery mieszkalne będą podlegać pod centralny system teleinformatyczny, podany zarówno zarządcy, jak i gościom w formie aplikacji.
➡️ Połączona z urządzeniami Smart Home pozwoli na sprawne poruszanie się w obiekcie, jak i zarządzanie nim na poziomie bukowania terminów, płatności, czy rezerwacji.

💶 Całkowita wartość inwestycji została oszacowana na 1 milion złotych.

Inwestycja w Cubeeco realizowana jest w ramach Funduszu Kapitałowego Warmii i Mazur.