Kujawsko-Pomorskie

Szukasz inwestora?

Wypełnij formularz i wyślij do nas
FORMULARZ
Jak wypełnić formularz?
INSTRUKCJA

Jak wybieramy Startupy?

1. Obszerny rynek docelowy
2. Silne IP (własność intelektualna)
3. Technologia tworząca wartość dodaną
4. Trwały i przekonujący model biznesowy
5. Jasna ścieżka wprowadzenia produktu/procesu na rynek
6. Wyraźne okazje dezinwestycyjne
7. Doświadczony zespół projektowy
8. Szanse projektu na pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój

Proces inwestycyjny (2-6 miesięcy)

Szczegółowa analiza projektu (m.in. opracowanie dokumentacji biznesowej, mid-term selekcja)
Propozycja umowy inwestycyjnej (Term Sheet)
Przeprowadzenie due diligence (finansowego i prawnego)
Decyzja inwestycyjna o zawarciu Umowy Inwestycyjnej
Powołanie lub dokapitalizowanie spółki (objęcie udziałów-akcji)

Co oferujemy?

Mentoring

Business Development

Networking

Fundusze UE na rozwój

Fundusz kapitałowy Kujawsko-Pomorskie

BRAVE SEED FUND Sp. z o.o. jest operatorem KUJAWSKO-POMORSKIEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO utworzonego na mocy Umowy Operacyjnej 4/RPWM/5618/2019/I/DIF/157 zawartej dnia 08.02.2019 r. pomiędzy Brave Seed Fund Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Wertykały Inwestycyjne

Sektor chemiczny

Sektor IT

Medycyna i usługi zdrowotne

OZE

Sektor spożywczy

Sektor elektromaszynowy

W ramach instrumentu finansowego będą finansowane przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe kwalifikowalnych przedsiębiorstw realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, będące na wczesnych etapach gotowości technologicznej (II-IX TRL) oraz wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego, służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów, metod produkcyjnych i procesów, usług oraz zmierzające do wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej lub ich komercjalizacji.

Parametry Funduszu:
Wartość inwestycji/Ticket Inwestycyjny – min. 200 000,00 zł - max. 2 000 000,00 zł
Okres inwestycji – 48 miesięcy
Okres dezinwestycji – 120 miesięcy
Start działalności operacyjnej – III kwartał 2019 roku