Kujawsko-Pomorskie

Szukasz inwestora?

Wypełnij formularz i wyślij do nas
FORMULARZ
Jak wypełnić formularz?
INSTRUKCJA

Jak wybieramy Startupy?

1. Obszerny rynek docelowy
2. Silne IP (własność intelektualna)
3. Technologia tworząca wartość dodaną
4. Trwały i przekonujący model biznesowy
5. Jasna ścieżka wprowadzenia produktu/procesu na rynek
6. Wyraźne okazje dezinwestycyjne
7. Doświadczony zespół projektowy
8. Szanse projektu na pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój

Proces inwestycyjny (2-6 miesięcy)

Szczegółowa analiza projektu (m.in. opracowanie dokumentacji biznesowej, mid-term selekcja)
Propozycja umowy inwestycyjnej (Term Sheet)
Przeprowadzenie due diligence (finansowego i prawnego)
Decyzja inwestycyjna o zawarciu Umowy Inwestycyjnej
Powołanie lub dokapitalizowanie spółki (objęcie udziałów-akcji)

Co oferujemy?

Mentoring

Business Development

Networking

Fundusze UE na rozwój

Kujawsko-Pomorski fundusz kapitałowy

BRAVE SEED FUND sp. z o.o.. jest operatorem KUJAWSKO-POMORSKIEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO utworzonego na podstawie Umowy Operacyjnej 4 / RPKP / 5618 / 2019 / I / DIF / 157 zawartej w dniu 08.02.2019 r. pomiędzy Brave Seed Fund sp. z o.o. i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wertykały Inwestycyjne

Sektor chemiczny

Sektor IT

Medycyna i usługi zdrowotne

OZE

Sektor spożywczy

Sektor elektromaszynowy

Instrument finansowy będzie finansował projekty badawczo-rozwojowe kwalifikowalnych przedsiębiorstw, realizowane w województwie kujawsko-pomorskim, które znajdują się na wczesnych etapach gotowości technologicznej (II-IX TRL) i zgodne z Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Kujawsko-Pomorskiego, których celem jest opracowywanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów, metod i procesów produkcyjnych, usług oraz wdrażanie wyników prac B + R do działalności gospodarczej lub ich komercjalizacja.

Parametry Funduszu:
Wartość inwestycji/Ticket Inwestycyjny – min. 200 000,00 zł - max. 2 000 000,00 zł
Okres inwestycji – 48 miesięcy
Okres dezinwestycji – 120 miesięcy
Start działalności operacyjnej – III kwartał 2019 roku