BRAVE VC rozpoczyna współpracę z DANISH STARTUP GROUP

Latem i jesienią 2021 roku Brave VC przeprowadził owocne rozmowy z Danish Startup Group, mające na celu wskazanie duńskim i skandynawskim startupom potencjalnych możliwości rozwoju w Polsce, a także wskazanie spółkom portfelowym z Brave VC możliwości rozwoju w Danii i Skandynawii. Rozmowy te doprowadziły teraz do formalnej umowy o współpracy, która zapewni więcej możliwości dla start-upów i spółek na późniejszym etapie po obu stronach stołu.

Danish Startup Group to organizacja non-profit z siedzibą w Kopenhadze. Ich misją jest angażowanie swoich członków i społeczności w różne wydarzenia, warsztaty i możliwości tworzenia sieci społecznościowych na duńskiej scenie przedsiębiorczości. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetne miejsce do zdobycia spostrzeżeń i inspiracji od duńskiej społeczności startupowej oraz do poznania lokalnych startupów i przedsiębiorców.

Więcej: https://www.danishstartupgroup.com/supporters/

Pod koniec kwietnia 2021 roku zespół Brave Venture Capital zakończył prace nad kolejną półroczną akceleracją startupów w ramach projektu Startup Heroes. W programie uczestniczyło 22 startupy, które intensywnie przez wiele miesięcy pracowały z mentorami Brava jak i partnerami projektu, czyli firmami świadczącymi specjalistyczne usługi takie jak usługi technologiczne, podatkowe, IP czy marketingowe.

Gratulujemy wszystkim startupom zakończenia programu i trzymamy kciuki w kolejnym etapie ich rozwoju:)

Brave opiekował się startupami: Car.AI, Marchandar, Furniture Tech Solution, Zielona Grupa, Medmetrix, UpThermo oraz Imaginer VR.

Już teraz zachęcamy startupy do aplikowania do kolejnej edycji. Nabór do startup Heroes już trwa

W dniu 20 kwietnia 2021 roku Brave VC uczestniczył w evencie „TIME OF HEROES” organizowanym przez Olsztyński Park Naukowo Technologiczny oraz Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. „TIME OF HEROES” realizowany jest w ramach Projektu „START-UP HEORES- Platforma startowa dla nowych pomysłów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, współfinansowanego z EFRR (POPW). Celem projektu jest przygotowanie i realizacja Projektu polegającego na stworzeniu w makroregionie Polski Wschodniej kompleksowego programu wsparcia, który umożliwi stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup.

Wszystkim firmom uczestniczącym w „TIME OF HEROS”, tj. SC Engine, Radium Energy, Helio Tile, Hydrum, Marchandar, Techboard, European Carbon Farmers, Biolife Technologies, Smartrobotics, Fizjo Hub, gratulujemy znakomitych wystąpień. Jesteśmy przekonani, że wkrótce szersze grono odbiorców usłyszy o Waszych innowacyjnych produktach i usługach.

Miło nam poinformować, że dwie spółki z portfela BRAVE SEED FUND sp. z o.o. Kujawsko-Pomorski Fundusz Kapitałowy otrzymały dofinansowanie z regionalnego Programu województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wsparcia procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw – FUNDUSZ EKSPORTOWY. Spółka YouArtGift otrzymała dofinansowanie w kwocie 394 tys. PLN na internacjonalizację marki DASFORMA https://dasforma.com/ na rynku niemieckim i francuskim. Z kolei Artigiano & Co https://artigiano-and-co.com otrzymała wsparcie w wysokości blisko 470 tys. PLN na umiędzynarodowienie innowacyjnych produktów o właściwościach antypirenowych.

 

We are pleased to announce that two portfolio companies from the BRAVE SEED FUND received co-financing from the regional Program of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in the scope of supporting the process of internationalization of enterprises – EXPORT FUND. YouArtGift received a subsidy in the amount of PLN 394 000 PLN for the internationalization of the DASFORMA brand https://dasforma.com/ on the German and French market. Artigiano & Co https://artigiano-and-co.com received support in the amount of nearly PLN 470 000 PLN for the internationalization of innovative products with flame retardant properties.

Miło nam poinformować, że Prezes Zarządu Łukasz Feldman został członkiem Komitetu Inwestycyjnego oceniającego projekty przedwdrożeniowe w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowanego przez konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”).

Celem projektu jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W ramach projektu wspierane będą następujące działania:

  1. prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy;
  2. przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
  3. inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
  4. zarządzanie portfelem technologii;
  5. działalność Brokerów Innowacji odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

 

To many of you, „mill” and „forge” may sound like runic shouts. Especially if they were heard from the mouth of the Finns. Meanwhile, The mill and The Forge are the names of acceleration programs offered by Sampo Accelerator located in Espoo, Finland.

 

The Forge acceleration programme is for early-stage startups, who are about to launch their product. „The Forge” programme name was inspired by a story, in which one of the central characters is a smith, we decided we need a name that would inspire and help people understand what is happening. At the heart of every smith’s workshop is the place where through hard work, they begin to forge their creations into a reality. The Forge aim is to help first-time growth company founders to not have to repeat the most common mistakes. The programme is based on what early-stage tech founders are usually most struggling with and takes place three times a year: Fall, Winter and Spring, Summer, and Fall.

 

The Mill programme is for more mature companies with around 10 people and a growing customer base. As companies are approaching 10 people or more, there is a significant change in the work that the founders should be performing. The action of the mill helps separate the grain (which is what is the main product) from the husk (not very useful), hence this programme is dedicated to those who are ready to grow and reach the traction. The Mille programme aim is to give founders a chance to pause and think about what will actually make a difference to their company as they are growing and entering a new phase, in which their role will be changing. The Mill takes place twice a year.

 

Brave Venture Capital is proud to anounce signing a partnership with Sampo Accelerator, Finland. Sampo Accelerator is startup and growth company program that focuses on helping you build a well functioning business, rather than merely closing an investment round. We are sure Brave Venture Capital and Sampo Accelerator vibes, values and unique approach to startupers will bring benefits to all stakeholders.

 

We are excited to cooperate with Mike Bradshaw, Head Coach, Teodora Berg, COO and dozen of enthusiastic coaches & mentors!

 

Are you willing to find out more -do not hestitate to visit our Partners` webpage https://www.sampoaccelerator.com/ and follow on LinkedIn https://www.linkedin.com/company/sampoaccelerator/

Nikogo nie trzeba przekonywać, że zarówno dla rozwiniętych przedsiębiorstw, jak i startupów rynek rosyjski jest bardzo interesujący. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm portfelowych Brave Venture Capital nawiązaliśmy współpracę ze zlokalizowanym w Sankt-Peterburgu akceleratorem iDealMachine. Od wielu lat iDealMachine znajduje się w ścisłej czołówce rosyjskich funduszy venture i akcelerator.  Największym sukcesem było zajęcie 5. miejsca w prestiżowym rankingu UBI Global w benchmarkingu  akceleratorów startupwoych organizowanym wśród ponad 1300 inkubatorów i akceleratorów w około 70 krajach na 6 kontynentach. W ramach zawartej umowy partnerskiej zamierzamy zrealizować projekt pod nazwą iDealMachine International Expansion.

Celem projektu jest zarówno podejmowanie aktywnych działań wspierających internacjonalizację firm startupowych na terenie Federacji Rosyjskiej, jak i umożliwienie pomysłodawcom z rosyjskim realizowania innowacyjnych projektów w Polsce. Dzięki wieloletnim doświadczeniom zespołu iDealMachine w obszarze projekt management oraz komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych możliwe będzie zapewnienie tzw. soft-landingu w Rosji. Pierwszymi beneficjentami współpracy są dwie firmy z portfela Brave: VICTOR https://www.okvictor.com/ oraz Dasforma https://dasforma.com/

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą iDealMachine http://www.idealmachine.ru/programs.html oraz kontaktu z naszym Partnerem info@idealmachine.ru

W dniu 04 grudnia Brave Venture Capital miał zaszczyt uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez Park Naukowy-Technologiczny w Ełku pod nazwą „StartUp Venture”. Naszym zadaniem było challangowanie oraz wskazanie optymalnych kierunków rozwoju 8 innowacyjnych projektów z województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Organizacja „StarUp Venture” wpisuje się  w strategię PNT oraz Brave polegającą na intensywnym wspieraniu poprzez mentoring oraz promocję innowacyjnych pomysłodawców i przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur.

Startupom AGRO PROFESSIONAL Izabela Gontowicz-Kapica, ALEXTINA Julia Malec, RENOMA Dariusz Celebucki, TOPINAMBUR Sp. z o. o., NUKO HOME Sp. z o. o., ADOS Adam Sobolewski, JRT Justyna Romaniuk, FLEXWING Sp. z o. o. gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i trzymamy kciuki za dalszy, dynamiczny rozwój.

Prezes Zarządu Brave Venture Capital @Łukasz Feldman miał przyjemność reprezentować Brave Venture Capital w jury konkursu on-line w projekcie akceleracyjnym EIT Grow Food (European Institute of Innovation & Technology Food). Laureatem konkursu został projekt Re-waste, otrzymując główną nagrodę w wysokości 10.000 EUR na dalszy rozwój projektu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz życzymy samych sukcesów.

https://www.eitfoodgrow.eu/pl/

W dniach 5-7 października przedstawiciel Brave Venture Capital sp. z o.o. brał udział w selekcji projektów, które zostaną objęte program wparcia podczas inkubacji. Spośród 50 projektów, które zostały zakwalifikowane do Panelu Ekspertów, wyłonionych zostało 22, które od listopada 2020 roku rozpoczną proces inkubacji w ramach projektu „StartUp Heroes” realizowanego przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny wraz z Parkiem Naukowo Technologicznym w Ełku.


Serdecznie gratulujemy wszystkim startupom, które zakwalifikowały się do etapu inkubacji. Jednocześnie zapraszamy wszystkich pomysłodawców, którzy aplikowali do programu „StartUp Heroes” do kontaktu z nami.


Poszukujemy innowacyjnych projektów z regionu warmińsko-mazurskiego, w które możemy zainwestować do 2 mln zł.