BRAVE VC rozpoczyna współpracę z DANISH STARTUP GROUP

Latem i jesienią 2021 roku Brave VC przeprowadził owocne rozmowy z Danish Startup Group, mające na celu wskazanie duńskim i skandynawskim startupom potencjalnych możliwości rozwoju w Polsce, a także wskazanie spółkom portfelowym z Brave VC możliwości rozwoju w Danii i Skandynawii. Rozmowy te doprowadziły teraz do formalnej umowy o współpracy, która zapewni więcej możliwości dla start-upów i spółek na późniejszym etapie po obu stronach stołu.

Danish Startup Group to organizacja non-profit z siedzibą w Kopenhadze. Ich misją jest angażowanie swoich członków i społeczności w różne wydarzenia, warsztaty i możliwości tworzenia sieci społecznościowych na duńskiej scenie przedsiębiorczości. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetne miejsce do zdobycia spostrzeżeń i inspiracji od duńskiej społeczności startupowej oraz do poznania lokalnych startupów i przedsiębiorców.

Więcej: https://www.danishstartupgroup.com/supporters/

Pod koniec kwietnia 2021 roku zespół Brave Venture Capital zakończył prace nad kolejną półroczną akceleracją startupów w ramach projektu Startup Heroes. W programie uczestniczyło 22 startupy, które intensywnie przez wiele miesięcy pracowały z mentorami Brava jak i partnerami projektu, czyli firmami świadczącymi specjalistyczne usługi takie jak usługi technologiczne, podatkowe, IP czy marketingowe.

Gratulujemy wszystkim startupom zakończenia programu i trzymamy kciuki w kolejnym etapie ich rozwoju:)

Brave opiekował się startupami: Car.AI, Marchandar, Furniture Tech Solution, Zielona Grupa, Medmetrix, UpThermo oraz Imaginer VR.

Już teraz zachęcamy startupy do aplikowania do kolejnej edycji. Nabór do startup Heroes już trwa

W dniu 20 kwietnia 2021 roku Brave VC uczestniczył w evencie „TIME OF HEROES” organizowanym przez Olsztyński Park Naukowo Technologiczny oraz Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. „TIME OF HEROES” realizowany jest w ramach Projektu „START-UP HEORES- Platforma startowa dla nowych pomysłów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, współfinansowanego z EFRR (POPW). Celem projektu jest przygotowanie i realizacja Projektu polegającego na stworzeniu w makroregionie Polski Wschodniej kompleksowego programu wsparcia, który umożliwi stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup.

Wszystkim firmom uczestniczącym w „TIME OF HEROS”, tj. SC Engine, Radium Energy, Helio Tile, Hydrum, Marchandar, Techboard, European Carbon Farmers, Biolife Technologies, Smartrobotics, Fizjo Hub, gratulujemy znakomitych wystąpień. Jesteśmy przekonani, że wkrótce szersze grono odbiorców usłyszy o Waszych innowacyjnych produktach i usługach.

Miło nam poinformować, że Prezes Zarządu Łukasz Feldman został członkiem Komitetu Inwestycyjnego oceniającego projekty przedwdrożeniowe w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowanego przez konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”).

Celem projektu jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W ramach projektu wspierane będą następujące działania:

  1. prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy;
  2. przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
  3. inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
  4. zarządzanie portfelem technologii;
  5. działalność Brokerów Innowacji odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.