Współpraca z Klastrem Przemysłów Kreatywnych z Bydgoszczy

Przemysły kreatywne są jednym z kluczowych obszarów wpisanych w strategię rozwoju woj. Kujawsko-Pomorskiego, a także obszarów kształcenia na uczelniach wyższych w regionie. Z uwag na to, że przemysły kreatywne jako sfera zainteresowań naukowych i działalności praktycznej są silnie osadzone w regionie Kujaw i Pomorza, również Brave Seed Fund wspiera przedsiębiorstwa i pomysłodawców prowadzących działalność na terenie województwa.

Bardzo miło nam poinformować, że w dniu 25 września 2020 roku Brave Seed Fund sp. z o.o. Kujawsko – Pomorski Fundusz Kapitałowy Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa nawiązał współpracę z Klastrem Przemysłów Kreatywnych.

Celem współpracy jest przede wszystkim wspieranie funkcjonowania przedsiębiorstw odpryskowych, inicjowanie i prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz ich komercjalizacja. Istotnym elementem współpracy jest również popularyzacja wiedzy i osiągnięć technologicznych poprzez publikację materiałów, organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów.

Pierwszą okazją do wspólnego działania będzie uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przemysły kreatywne szansą rozwoju miasta”, która odbędzie się w dniach 13-14 października 2017 r. w Wyższej Szkole Gospodarki. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji w imieniu Klastra, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, w swoim własnym oraz wszystkich innych partnerów wspierających to przedsięwzięcie.

Strona klastra: https://www.klasterpk.byd.pl/