Inwestycja Brave.VC w mTap IoT Devices

Kolejna inwestycja Brave Seed Fund:)

Do załogi dołącza mTap Smart City i ich wkład w zrównoważony rozwój systemów oświetlenia miejskiego. Kontrolery i platforma mTap umożliwiają inteligentne sterowanie lampami w sieci miejskiej dzięki dedykowanej aplikacji i kontrolerom. Te niewielkie urządzenia robią ogromną różnicę – znacznie podnoszą komfort i precyzję obsługi sieci oraz redukują zużycie energii i ślad węglowy miasta, wszystko to dostępne w ramach jednej platformy.

Witamy na pokładzie: Wiktor Krzeszewski, Michał Kacperczyk, Błażej Żyliński, Kacper Skawiński  oraz Antoni Tomaszuk i życzymy samych sukcesów:)

Dowiedz się więcej o mTap: https://mtapsmartcity.com/

Miło nam poinformować, że Prezes Zarządu Łukasz Feldman został członkiem Komitetu Inwestycyjnego oceniającego projekty przedwdrożeniowe w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowanego przez konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”).

Celem projektu jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W ramach projektu wspierane będą następujące działania:

  1. prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy;
  2. przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
  3. inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
  4. zarządzanie portfelem technologii;
  5. działalność Brokerów Innowacji odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

 

Niezwykle istotnym elementem strategii inwestycyjnej Brave Venture Capital jest smart money. Wszystkim spółkom portfelowym Fundusz stara się zaoferować jak najszersze wsparcie w zakresie tworzenia strategii strategii,  optymalizacji działań operacyjnych, kontaktów, kolejnych rund finansowania i inne działania stanowiące konkretną pomoc dla startupu. Każdego tygodnia ekosystem Brave VC wspierający nasze firmy portfelowe poszerza się o kolejne podmioty. Miło nam poinformować, że w tym tygodniu podpisana została umowa partnerska z fińskim funduszem inwestycyjnym Helsinki Ventures Oy. Od 2008 roku Fundusz z sukcesem prowadzi działalność inwestycyjną w projekty o międzynarodowym zakresie działalności. Na portfolio Funduszu składają się przede wszystkim firmy z branży ICT oraz IOT http://www.helsinkiventures.com/portfolio.html

Oprócz działalności inwestycyjnej Helsinki Ventures Oy jest butikiem oferującym szeroki zakres wsparcia dla startupów, przyczyniając się do ich akceleracji na rynku skandynawskim. Jesteśmy przekonani, że współpraca pomiędzy Brave Venture Capital a Helsinki Ventures Oy zaowocuje nie tylko wspólną realizacją inwestycji, ale także przyczyni się do wspierania firm portfelowych w internacjonalizacji w Skandynawi.

Witamy Helsinki Ventures Oy, Saku Everi https://www.linkedin.com/in/sakueveri/ oraz jego zespół w ekosystemie Brave Venture Capital