The Hague Summer Institute of Peace Engineering

W dniach 19-23 sierpnia byliśmy współorganizatorem The Hague Summer Institute of Peace Engineering. Wspólnie z partnerami zagranicznymi (międzynarodowe uniwersytety, instytuty badawcze oraz otoczenia biznesu) dyskutowaliśmy nad efektywnym wsparciem innowacji oraz transferu technologii w ujęciu międzynarodowym. Celem Brave Venture Capital jest:

  • nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi w celu wsparcia procesów PoP oraz PoC,
  • dostęp do międzynarodowego pipline projektów oraz pomysłodawców,
  • nawiązanie relacji biznesowych z międzynarodowymi centrami transferu technologii oraz pomysłodawcami międzyanrodowymi,
  • ustalenie możliwości internacjonalizacji projektów z wykorzystaniem zasobów partnerów zagranicznych.