Współpraca z inLAB

Kolejny tydzień – kolejna umowa partnerska! W dniu 26 października Brave Seed Fund sp. z o.o. Kujawsko – Pomorski Fundusz Kapitałowy ASI Sp.k. zawarł umowę z Laboratorium inLAB (http://www.inlab.byd.pl/).

Laboratorium inLAB zostało powołane przez Wyższą Szkołę Gospodarki w ramach Kreatora Innowacyjności WSG w celu opracowania narzędzi służących poszerzeniu dopływu innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki, w postaci nowatorskiego modelu transferowania wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw. Z uwagi na strategiczne znaczenie dla wszystkich interesariuszy i beneficjentów projekt objęty jest patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od chwili powołania inLAB ma za zadanie zarówno komercjalizację osiągnięć uczelni, jak i indywidualnych prac i projektów kadry naukowej oraz jest strefą skutecznej współpracy przedsiębiorców i naukowców. Sformalizowanie współpracy za pośrednictwem podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Laboratorium inLAB a Brave Seed Fund sp. z o.o. Kujawsko – Pomorski Fundusz Kapitałowy ma na celu stworze ekosystemu przyczyniającego się do bardziej efektywnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz ich komercjalizacji w kraju i zagranicą. Współpraca umożliwi nie tylko wykorzystanie dorobku dydaktycznego i naukowego uczelni, ale również zapewni dostęp pomysłodawcą i firmom portfelowym Brave Seed Fund do infrastruktury badawczo-rozwojowej znajdującej się na WSG w Bydgoszczy.

Pierwszymi beneficjentami nawiązanej współpracy są Artigiano & Co – spółka portfelowa Funduszu oraz Azimuthe i Good Care Today, które wkrótce dołączą do portfela Brave Seed Fund.

Wspólna inicjatywa wpisuje się zarówno w założenia Programu Kapitał Ludzki realizowany w ramach Priorytetu VIII pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-pomorskiego, w ramach którego Laboratorium inLAB realizuje projekt „inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”, jak i Umowy Operacyjnej 4/RPWM/5618/2019/I/DIF/157 zawartej dnia 08.02.2019 r. pomiędzy Brave Seed Fund Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium inLAB oraz Brave Seed Fund zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych oraz składania wniosków https://brave.vc/pl/kujawsko-pomorskie