BallSquad – nowa inwestycja Brave.VC

BallSquad to kolejna inwestycja realizowana ze wsparciem funduszu Brave Seed Fund. Startup istniejący od 2018 roku koncentruje się na obszarze oprogramowania SaaS (Software as a Service) dla placówek sportowych oraz umożliwia im łatwe zarządzanie infrastrukturą sportową. Jest to także pierwsza w Polsce aplikacja All-in-One dla miłośników aktywnego trybu życia, działająca na zasadzie marketplace pomiędzy właścicielami obiektów sportowych a sportowcami.

 

BallSquad skupia się w dużej mierze na obsłudze infrastruktury publicznej, przede wszystkim obsłudze obiektów sportowych w szkołach i na uniwersytetach, jak również orlików. System gwarantuje tym samym dostęp do narzędzi do zarządzania obiektami, zwiększa poziom cyfryzacji w organizacji pracy oraz dostępność infrastruktury dla mieszkańców.

 

Warto zauważyć, że rozwiązania proponowane przez BallSquad niosą ze sobą szereg korzyści dla władz miast, które na podstawie szczegółowych sprawozdań i infrastruktury Big Data mogą analizować poziom obecnego wykorzystania infrastruktury miejskiej przez mieszkańców. Jest to kluczowy czynnik, który pozwala władzom podejmować przemyślane decyzje dotyczące przyszłych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury miejskiej.

 

Aplikacja All-in-One stworzona przez BallSquad zapewnia użytkownikom stały dostęp do kompleksowej bazy boisk sportowych w Polsce. Za pośrednictwem aplikacji użytkownicy mogą w prosty sposób wyszukiwać i rezerwować online obiekty sportowe w wybranych miastach w Polsce, tworzyć własne wydarzenia i nawiązywać kontakt ze społecznością sportową. Dzięki szybkim płatnościom online oraz uproszczonym procedurom rezerwacji boisk w zaledwie kilku kliknięciach, użytkownicy nie mają obowiązku podpisywania umów z obiektem sportowym i prowadzenia komunikacji listownej.

 

Z przyjemnością witamy na pokładzie: Walid Barsali, Dorota Caban, Dmitry Danilchenko, Grzegorz Maciaszek oraz Anastasiya Danilchenko

 

Link do strony startupu BallSquad: https://www.ballsquad.pl/#/

Pękamy z dumy!! Aż 4 projekty naszych firm portfelowych otrzymają wsparcie od Kujawsko Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. w ramach Vouchera Badawczego (https://lnkd.in/eWVf-Sy) na przeprowadzenie swoich innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie otrzymały Artigiano & Co (https://lnkd.in/ejcGPVW) na realizację przedsięwzięć pn. „Projekt innowacyjnej rozdzielni/szafki elektrycznej z kompozytu polimerowego z bazą halogenową o obniżonej palności z mikroprocesorem IOT” i „Niepalny kompozyt polimerowy o podwyższonej elastyczności i wydłużonej żywotności sieciowany nanomiedziną koloidalną” oraz AZIMUTHE (http://azimuthe.pl/) na realizację projektów pn. „Prace B+R w zakresie opracowania zaawansowanej technologicznie głowicy umożliwiającej identyfikację towaru w oparciu o kod EAN oraz jednoczesne skanowanie danych produktowych z opakowań produktów” oraz przedsięwzięcia pn. „Prace B+R w zakresie opracowania zaawansowanego technologicznie mechanizmu precyzyjnego sterowania obszarem roboczym w celu skanowania nieruchomą głowicą danych produktowych z opakowań produktów”.

Gratulujemy Zarządom Spółek portfelowych i zespołom projektowym. Życzymy dalszych sukcesów!! #startup #startups

Kolejny tydzień – kolejna umowa partnerska! W dniu 26 października Brave Seed Fund sp. z o.o. Kujawsko – Pomorski Fundusz Kapitałowy ASI Sp.k. zawarł umowę z Laboratorium inLAB (http://www.inlab.byd.pl/).

Laboratorium inLAB zostało powołane przez Wyższą Szkołę Gospodarki w ramach Kreatora Innowacyjności WSG w celu opracowania narzędzi służących poszerzeniu dopływu innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki, w postaci nowatorskiego modelu transferowania wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw. Z uwagi na strategiczne znaczenie dla wszystkich interesariuszy i beneficjentów projekt objęty jest patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od chwili powołania inLAB ma za zadanie zarówno komercjalizację osiągnięć uczelni, jak i indywidualnych prac i projektów kadry naukowej oraz jest strefą skutecznej współpracy przedsiębiorców i naukowców. Sformalizowanie współpracy za pośrednictwem podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Laboratorium inLAB a Brave Seed Fund sp. z o.o. Kujawsko – Pomorski Fundusz Kapitałowy ma na celu stworze ekosystemu przyczyniającego się do bardziej efektywnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz ich komercjalizacji w kraju i zagranicą. Współpraca umożliwi nie tylko wykorzystanie dorobku dydaktycznego i naukowego uczelni, ale również zapewni dostęp pomysłodawcą i firmom portfelowym Brave Seed Fund do infrastruktury badawczo-rozwojowej znajdującej się na WSG w Bydgoszczy.

Pierwszymi beneficjentami nawiązanej współpracy są Artigiano & Co – spółka portfelowa Funduszu oraz Azimuthe i Good Care Today, które wkrótce dołączą do portfela Brave Seed Fund.

Wspólna inicjatywa wpisuje się zarówno w założenia Programu Kapitał Ludzki realizowany w ramach Priorytetu VIII pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-pomorskiego, w ramach którego Laboratorium inLAB realizuje projekt „inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”, jak i Umowy Operacyjnej 4/RPWM/5618/2019/I/DIF/157 zawartej dnia 08.02.2019 r. pomiędzy Brave Seed Fund Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium inLAB oraz Brave Seed Fund zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych oraz składania wniosków https://brave.vc/pl/kujawsko-pomorskie