Współpraca z Inkubatororem Innowacyjności 4.0

Miło nam poinformować, że Prezes Zarządu Łukasz Feldman został członkiem Komitetu Inwestycyjnego oceniającego projekty przedwdrożeniowe w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowanego przez konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”).

Celem projektu jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W ramach projektu wspierane będą następujące działania:

  1. prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy;
  2. przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
  3. inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
  4. zarządzanie portfelem technologii;
  5. działalność Brokerów Innowacji odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

 

Kolejna inwestycja funduszu Brave Seed Fund sp. z o.o. Kujawsko-Pomorski Fundusz Kapitałowy ASI sp. k.
W dniu 20 listopada 2020 roku podpisana została Umowa Inwestycyjna z pomysłodawcami projektu z branży IT pod nazwą azimuthe.com. Startup został założony w 2020 roku w Bydgoszczy. Przedmiotem działalności Spółki jest opracowanie i komercjalizacja systemu Azimuthe, pełniącego rolę agregatora danych zasilanego usługą inteligentnej informacji produktowej.
Pomysłodawcy planują opracować,  a następnie skomercjalizować usługę Inteligentnej Informacji Produktowej, działającej w modelu SaaS , opartej o algorytmy uczenia maszynowego (Machine Learning) oraz sieci neuronowe . Zadaniem usługi będzie przetwarzanie obrazów oraz języka naturalnego w pełny i szczegółowy opis produktu.
Automatyzacja procesu pozwoli na wyeliminowanie działań i błędów człowieka poprzez robotyzację wielu obszarów działalności ze względu na rosnące potrzeby informacyjne. Autorski system, w ramach którego przeprowadzony zostanie szereg prac badawczych i rozwojowych realizowany będzie we współpracy z Klastrem Przemysłów Kreatywnych (http://www.klasterpk.byd.pl/) oraz działającym przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Laboratorium InLab (http://www.inlab.byd.pl/).

Witamy na pokładzie: Jacek Hęćka, Jakub Justynowicz, Krzysztof Justynowicz i trzymamy za Was kciuki.

Kolejny tydzień – kolejna umowa partnerska! W dniu 26 października Brave Seed Fund sp. z o.o. Kujawsko – Pomorski Fundusz Kapitałowy ASI Sp.k. zawarł umowę z Laboratorium inLAB (http://www.inlab.byd.pl/).

Laboratorium inLAB zostało powołane przez Wyższą Szkołę Gospodarki w ramach Kreatora Innowacyjności WSG w celu opracowania narzędzi służących poszerzeniu dopływu innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki, w postaci nowatorskiego modelu transferowania wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw. Z uwagi na strategiczne znaczenie dla wszystkich interesariuszy i beneficjentów projekt objęty jest patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od chwili powołania inLAB ma za zadanie zarówno komercjalizację osiągnięć uczelni, jak i indywidualnych prac i projektów kadry naukowej oraz jest strefą skutecznej współpracy przedsiębiorców i naukowców. Sformalizowanie współpracy za pośrednictwem podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Laboratorium inLAB a Brave Seed Fund sp. z o.o. Kujawsko – Pomorski Fundusz Kapitałowy ma na celu stworze ekosystemu przyczyniającego się do bardziej efektywnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz ich komercjalizacji w kraju i zagranicą. Współpraca umożliwi nie tylko wykorzystanie dorobku dydaktycznego i naukowego uczelni, ale również zapewni dostęp pomysłodawcą i firmom portfelowym Brave Seed Fund do infrastruktury badawczo-rozwojowej znajdującej się na WSG w Bydgoszczy.

Pierwszymi beneficjentami nawiązanej współpracy są Artigiano & Co – spółka portfelowa Funduszu oraz Azimuthe i Good Care Today, które wkrótce dołączą do portfela Brave Seed Fund.

Wspólna inicjatywa wpisuje się zarówno w założenia Programu Kapitał Ludzki realizowany w ramach Priorytetu VIII pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-pomorskiego, w ramach którego Laboratorium inLAB realizuje projekt „inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”, jak i Umowy Operacyjnej 4/RPWM/5618/2019/I/DIF/157 zawartej dnia 08.02.2019 r. pomiędzy Brave Seed Fund Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium inLAB oraz Brave Seed Fund zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych oraz składania wniosków https://brave.vc/pl/kujawsko-pomorskie

W dniach 21-22 września przedstawiciele Brave Venture Capital uczestniczyli w 9 edycji jednej z największych konferencji energetycznych w Europie Ener.con organizowanej w Berlinie. Konferencja poświęcona była m.in. efektywności energetycznej oraz nowinkom technologicznym, które będą miały wpływ na kształtowanie oblicza Przemysłu 4.0. Brave VC nawiązał wiele ciekawych kontaktów zarówno z przedstawicielami dużych przedsiębiorstw energetycznych jak również ze start-upami działającymi w branży energetycznej, rozwijającymi swoją działalność na rynku niemieckim.

Link do konferencji: https://www.energyefficiencyeurope.com/

 

Informujemy, że Brave Seed Fund wraz z Youartme Sp. z o.o., właścicielem marki Candellana, powołał do życia spółkę Youartgift sp. z o.o.

Produkty Candellana to unikalne rzeźby z wosku i świece, a także designerskie donice pod marką Concrette, które produkuje Youartme. W procesie produkcyjnym używana jest technologia druku 3D, która świetnie sprawdziła się do produkcji wyrobów z dużą ilością, nawet bardzo małych detali.
Firma swoje produkty sprzedaje między innymi we
➡️ Francji,
➡️ Wielkiej Brytanii,
➡️ Szwecji,
➡️ Holandii,
➡️ Irlandii,
➡️ Kanadzie i USA.

✅ Celem współpracy jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu rapid prototyping oraz druku 3D, wpływających na znaczne skrócenie czasu przygotowania produktów finalnych dla klientów oraz ograniczenie kosztów produkcji o małym wolumenie. W ramach prac realizowane będą również działania badawczo-rozwojowe w kooperacji z jednostkami akademickimi.

✍️ Wspieranie polskich przedsiębiorstw jest dla nas niesamowicie ważne, dlatego docelowo zamierzamy przeznaczyć na rozwój projektu do 2 mln zł.

Inwestycja z Brave Seed Fund z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Kapitałowego.