Warmińsko-Mazurskie

Szukasz inwestora?

Wypełnij formularz i wyślij do nas
FORMULARZ
Jak wypełnić formularz?
INSTRUKCJA

Jak wybieramy Startupy?

1. Obszerny rynek docelowy
2. Silne IP (własność intelektualna)
3. Technologia tworząca wartość dodaną
4. Trwały i przekonujący model biznesowy
5. Jasna ścieżka wprowadzenia produktu/procesu na rynek
6. Wyraźne okazje dezinwestycyjne
7. Doświadczony zespół projektowy
8. Szanse projektu na pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój

Proces inwestycyjny (2-6 miesięcy)

Szczegółowa analiza projektu (m.in. opracowanie dokumentacji biznesowej, mid-term selekcja)
Propozycja umowy inwestycyjnej (Term Sheet)
Przeprowadzenie due diligence (finansowego i prawnego)
Decyzja inwestycyjna o zawarciu Umowy Inwestycyjnej
Powołanie lub dokapitalizowanie spółki (objęcie udziałów-akcji)

Co oferujemy?

Mentoring

Business Development

Networking

Fundusze UE na rozwój

Fundusz kapitałowy Warmii i Mazur

BRAVE SEED FUND Sp. z o.o. jest operatorem FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO WARMII I MAZUR utworzonego na mocy Umowy Operacyjnej 4/RPWM/5518/2019/I/DIF/156 zawartej dnia 11.02.2019 r. pomiędzy Brave Seed Fund Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Wertykały Inwestycyjne

Żywność wysokiej jakości

Drewno i meblarstwo

Ekonomia wody

Sektor IT

W ramach instrumentu finansowego będą finansowane przedsięwzięcia, innowacje: produktowe, usługowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Finansowanie przeznaczone jest dla MŚP we wczesnej fazie rozwoju. W ramach instrumentu finansowego preferowane będą innowacyjne projekty z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Parametry Funduszu:
Wartość inwestycji/Ticket Inwestycyjny – min. 200 000,00 zł - max. 1 000 000,00 zł
Okres inwestycji – 48 miesięcy
Okres dezinwestycji – 120 miesięcy
Start działalności operacyjnej – III kwartał 2019 roku